Sangaku(1)

Če je stranica spodnjega kvadrata 1, kolikšen je polmer kroga? (za namig je nekaj črt od konstrukcije ostalo…:-)

Ta vnos je objavil Vinc v Geogebra, Geometrija, Matematika in zaznamoval z , , , . Dodaj zaznamek do trajne povezave .

O Vinc

Končal gimnazijo v Črnomlju 1971, pričel honorarno poučevati na tej gimnaziji v šol.letu 1973/74, se v šol. letu 1976/77 zaposlil kot učitelj matematike, leta 1978 diplomiral iz pedagoške matematike pri dr. Niku Prijatelju s temo Galoisova teorija. Na gimnaziji in poklicni kovinarski šoli učil matematiko, fiziko in računalništvo ter informatiko, dokumentaristiko in arhivistiko. Dolgoletni mentor šahovskega, fotografskega, fizikalnega, računalniškega in<a \href{http://www2.arnes.si/48/sscrnomelj/astro.html}{ astronomskega} krožka. Absolvent 3. stopnje pedagoške fizike, v 90. letih član skupine za prenovo gimnazijske fizike, avtor programske opreme za merilno krmilni vmesnik, soavtor učbenikov za gimnazijo Fizika-Mehanika in Fizika-Elektrika. Mentor trinajstim raziskovalnim nalogam v okviru Gibanja Znanost mladini ter trem raziskovalnim nalogam v okviru Krkinih nagrad in številnim tekmovalcem iz logike, matematike, fizike in računalništva. Mentor \href{http://www2.arnes.si/48/ssnmcrnom5/sola/}{2. spletne strani šole}, pobudnik in od 2007 do 2010 urednik spletnih učilnic Srednje šole Črnomelj. Pobudnik šolske Facebook strani. Več najdete na njegovi \href{http://vincenc.petruna.com/}{spletni strani.}

3 thoughts on “Sangaku(1)

  • Imaš prav, čeprav bi bilo za R3 bolj prabilno napisati 1/6. Nič nisi napisal o metodi reševanja – metoda ostrega pogleda ali kaj drugega?

 1. Večji krog
   (\frac{1}{2}+R)^2=(1-R)^2+\frac{1}{2}^2

   R=\frac{1}{3}

  Manjši krog

  *** QuickLaTeX cannot compile formula:
   ({1-r)^2=({1 \over 2}+e)^2+{1 \over 2}^2 
  
  *** Error message:
  Missing } inserted.
  leading text: $ ({1-r)^2=({1 \over 2}+e)^2+{1 \over 2}^2 $
  
  


   r=\frac{1}{6}

Komentiranje zaprto.