Delo s tekstovnimi datotekami v Pythonu

Pisanje kode v Worpressu dosežemo z vtičnikom, ki kodo obda z značkama

<pre class="brush:py">     
koda
</pre>

Prej sem poskušal <pre>  in </pre>  iz HTML4.0, a ni ohranjalo Pythonovega zamikanja ne vrstične poravnave.  Tole pa dela brezhibno, kaže, da ima vsak jezik svoj class, ki ga je treba navesti.  Morda lahko to naredimo tudi ročno, brez vtičnika?

Branje tekstovne datoteke po vrsticah :

f=open("C:\Documents and Settings\uporabnik\Desktop\Racunaj.txt","r")
for line in f:
    print line
f.close()

Zapis  vrstice v datoteko – prejšnja vsebina se zbriše

f=open("C:\Documents and Settings\uporabnik\Desktop\Racunaj.txt","w")
line=str(now)+'  '+ime+' '+str(k)+' poskusov do '+repr(str(a)).rjust(2)+' rezultat '+repr(str(n)).rjust(3)+" TOČK:"+repr(str(a*n)).rjust(4)
f.write(line)
f.close()

Dodajanje vrstice na koncu v že obstoječo datoteko – prejšnja vsebina ostane nespremenjena:

f=open("C:\Documents and Settings\uporabnik\Desktop\Racunaj.txt","a")
line=str(now)+'  '+ime+' '+str(k)+' poskusov do '+repr(str(a)).rjust(2)+' rezultat '+repr(str(n)).rjust(3)+" TOČK:"+repr(str(a*n)).rjust(4)
f.write(line)
f.close()
Ta vnos je objavil Vinc v Razno. Dodaj zaznamek do trajne povezave .

O Vinc

Končal gimnazijo v Črnomlju 1971, pričel honorarno poučevati na tej gimnaziji v šol.letu 1973/74, se v šol. letu 1976/77 zaposlil kot učitelj matematike, leta 1978 diplomiral iz pedagoške matematike pri dr. Niku Prijatelju s temo Galoisova teorija. Na gimnaziji in poklicni kovinarski šoli učil matematiko, fiziko in računalništvo ter informatiko, dokumentaristiko in arhivistiko. Dolgoletni mentor šahovskega, fotografskega, fizikalnega, računalniškega in<a \href{http://www2.arnes.si/48/sscrnomelj/astro.html}{ astronomskega} krožka. Absolvent 3. stopnje pedagoške fizike, v 90. letih član skupine za prenovo gimnazijske fizike, avtor programske opreme za merilno krmilni vmesnik, soavtor učbenikov za gimnazijo Fizika-Mehanika in Fizika-Elektrika. Mentor trinajstim raziskovalnim nalogam v okviru Gibanja Znanost mladini ter trem raziskovalnim nalogam v okviru Krkinih nagrad in številnim tekmovalcem iz logike, matematike, fizike in računalništva. Mentor \href{http://www2.arnes.si/48/ssnmcrnom5/sola/}{2. spletne strani šole}, pobudnik in od 2007 do 2010 urednik spletnih učilnic Srednje šole Črnomelj. Pobudnik šolske Facebook strani. Več najdete na njegovi \href{http://vincenc.petruna.com/}{spletni strani.}

One thought on “Delo s tekstovnimi datotekami v Pythonu

Komentiranje zaprto.