Vtičnik za QuickLaTeX

Našel sem krasen vtičnik za LaTeX v WordPressu, imenuje se QuickLatex, avtor Pavel Holoborodko.
Pri urejanju je treba edino v html načinu in oglatih oklepajih napisati ukaz latexpage. Več o tem pa na uradni strani vtičnika
To je test x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}

Spodnjo lepo grafiko pa dobimo preprosto z ukazom:

Rendered by QuickLaTeX.com

Rendered by QuickLaTeX.com

Pa še nekaj za Andreja.
Koda

    \[f(x)=\begin{cases} \frac{1}{2},&x=\frac{1}{n}\wedge n\in \cal{N}\\ \frac{1}{n+1},& \text{sicer} \end{cases}\]

nam da

    \[f(x)=\begin{cases} \frac{1}{2},&x=\frac{1}{n}\wedge n\in \cal{N}\\ \frac{1}{n+1},& \text{sicer} \end{cases}\]

Ta vnos je objavil Vinc v Programiranje. Dodaj zaznamek do trajne povezave .

O Vinc

Končal gimnazijo v Črnomlju 1971, pričel honorarno poučevati na tej gimnaziji v šol.letu 1973/74, se v šol. letu 1976/77 zaposlil kot učitelj matematike, leta 1978 diplomiral iz pedagoške matematike pri dr. Niku Prijatelju s temo Galoisova teorija. Na gimnaziji in poklicni kovinarski šoli učil matematiko, fiziko in računalništvo ter informatiko, dokumentaristiko in arhivistiko. Dolgoletni mentor šahovskega, fotografskega, fizikalnega, računalniškega in<a \href{http://www2.arnes.si/48/sscrnomelj/astro.html}{ astronomskega} krožka. Absolvent 3. stopnje pedagoške fizike, v 90. letih član skupine za prenovo gimnazijske fizike, avtor programske opreme za merilno krmilni vmesnik, soavtor učbenikov za gimnazijo Fizika-Mehanika in Fizika-Elektrika. Mentor trinajstim raziskovalnim nalogam v okviru Gibanja Znanost mladini ter trem raziskovalnim nalogam v okviru Krkinih nagrad in številnim tekmovalcem iz logike, matematike, fizike in računalništva. Mentor \href{http://www2.arnes.si/48/ssnmcrnom5/sola/}{2. spletne strani šole}, pobudnik in od 2007 do 2010 urednik spletnih učilnic Srednje šole Črnomelj. Pobudnik šolske Facebook strani. Več najdete na njegovi \href{http://vincenc.petruna.com/}{spletni strani.}