Osnove Javascripta (1)


Zgornji pozdrav smo dosegli z naslednjo kodo jezika Javascript :

<script type="text/javascript">
name=window.prompt('Kako ti je ime: ','');
document.write('Zdravo '+name+ ' !');
</script>

Prva in zadnja vrstica sta obvezni, saj brskalniku povesta, da se bo ukvarjal z Javascriptovo kodo. V drugi vrstici dobi spremenljiivka name vrednost, ki jo vnesemo s tipkovnico, tretja vrstica pa pozdrav izpiše.

Ta vnos je objavil Vinc v Osnove Javascripta in zaznamoval z . Dodaj zaznamek do trajne povezave .

O Vinc

Končal gimnazijo v Črnomlju 1971, pričel honorarno poučevati na tej gimnaziji v šol.letu 1973/74, se v šol. letu 1976/77 zaposlil kot učitelj matematike, leta 1978 diplomiral iz pedagoške matematike pri dr. Niku Prijatelju s temo Galoisova teorija. Na gimnaziji in poklicni kovinarski šoli učil matematiko, fiziko in računalništvo ter informatiko, dokumentaristiko in arhivistiko. Dolgoletni mentor šahovskega, fotografskega, fizikalnega, računalniškega in<a \href{http://www2.arnes.si/48/sscrnomelj/astro.html}{ astronomskega} krožka. Absolvent 3. stopnje pedagoške fizike, v 90. letih član skupine za prenovo gimnazijske fizike, avtor programske opreme za merilno krmilni vmesnik, soavtor učbenikov za gimnazijo Fizika-Mehanika in Fizika-Elektrika. Mentor trinajstim raziskovalnim nalogam v okviru Gibanja Znanost mladini ter trem raziskovalnim nalogam v okviru Krkinih nagrad in številnim tekmovalcem iz logike, matematike, fizike in računalništva. Mentor \href{http://www2.arnes.si/48/ssnmcrnom5/sola/}{2. spletne strani šole}, pobudnik in od 2007 do 2010 urednik spletnih učilnic Srednje šole Črnomelj. Pobudnik šolske Facebook strani. Več najdete na njegovi \href{http://vincenc.petruna.com/}{spletni strani.}

2 thoughts on “Osnove Javascripta (1)

    • Imaš prav. Preizkušam tako Javascript in SVG kot nekaj grafičnega, kar bo migalo na ekranu. Zaenkrat mi sicer uspeva, a ne v WordPressu….

Komentiranje zaprto.