MathJax2.0 (2)

Evo novo novcato tehnologijo pisanja matematike na spletni strani, natančneje iz konca februarja 2012.  Obljublja pa še dosti več, cela Geogebra se seli iz JVM na Mathjax….

Če a\ne 0, sta rešitvi enačbe

    \[ax^2 + bx + c = 0\]

naslednji:

    \[x_{1,2} = {-b \pm \sqrt{D} \over 2a}.\]

Pri tem je D=b^2-4ac diskriminanta kvadratne enačbe. Če je
D>0, ima enačba dve različni realni rešitvi. Če je
D=0, sta realni rešitvi sovpadli, če pa je D<0, konjugirano kompleksni rešitvi.

Tole je prevedena testna stran MathJaxa. Vidi se, da matematika zgleda super tako v vrstici kot usredinjeno. Enačbe se da tudi oštevilčiti in in celo interaktivno uporabljati, o čemer bom poskusil še kaj napisati.

Ta vnos je objavil Vinc v Razno. Dodaj zaznamek do trajne povezave .

O Vinc

Končal gimnazijo v Črnomlju 1971, pričel honorarno poučevati na tej gimnaziji v šol.letu 1973/74, se v šol. letu 1976/77 zaposlil kot učitelj matematike, leta 1978 diplomiral iz pedagoške matematike pri dr. Niku Prijatelju s temo Galoisova teorija. Na gimnaziji in poklicni kovinarski šoli učil matematiko, fiziko in računalništvo ter informatiko, dokumentaristiko in arhivistiko. Dolgoletni mentor šahovskega, fotografskega, fizikalnega, računalniškega in<a \href{http://www2.arnes.si/48/sscrnomelj/astro.html}{ astronomskega} krožka. Absolvent 3. stopnje pedagoške fizike, v 90. letih član skupine za prenovo gimnazijske fizike, avtor programske opreme za merilno krmilni vmesnik, soavtor učbenikov za gimnazijo Fizika-Mehanika in Fizika-Elektrika. Mentor trinajstim raziskovalnim nalogam v okviru Gibanja Znanost mladini ter trem raziskovalnim nalogam v okviru Krkinih nagrad in številnim tekmovalcem iz logike, matematike, fizike in računalništva. Mentor \href{http://www2.arnes.si/48/ssnmcrnom5/sola/}{2. spletne strani šole}, pobudnik in od 2007 do 2010 urednik spletnih učilnic Srednje šole Črnomelj. Pobudnik šolske Facebook strani. Več najdete na njegovi \href{http://vincenc.petruna.com/}{spletni strani.}