TikZ in preseki krivulj

LaTeXov risarski dodatek TikZ zna preko svoje knjižnice intersections presečišča krivulj tudi izračunati. Tako na primer koda

\usetikzlibrary{intersections}
*** QuickLaTeX cannot compile formula:
\begin{tikzpicture}[every node/.style={opacity=1, black, above left}]
\draw [name path=ellipse1] (2,0.5) ellipse (5cm and 1cm);
\draw [name path=ellipse2, rotate=40] (2,0.5) ellipse (5 and 1);
\fill [red, opacity=0.9, name intersections={of=ellipse1 and ellipse2}]
%(intersection-1) circle (2pt) node {1}
(intersection-2) circle (2pt) node {2}
%(intersection-3) circle (2pt) n
ode {3}
(intersection-4) circle (2pt) node [below]{4};
\draw [blue](intersection-2)--(intersection-4);
\end{tikzpicture}

*** Error message:
Environment tikzpicture undefined.
leading text: \begin{tikzpicture}

ustvari naslednjo risbico Screen Shot 08-27-15 at 08.29 AM   Preostali presečišči zagledaš, če odkomentiraš vrstici v kodi.

Ta vnos je objavil Vinc v Razno. Dodaj zaznamek do trajne povezave .

O Vinc

Končal gimnazijo v Črnomlju 1971, pričel honorarno poučevati na tej gimnaziji v šol.letu 1973/74, se v šol. letu 1976/77 zaposlil kot učitelj matematike, leta 1978 diplomiral iz pedagoške matematike pri dr. Niku Prijatelju s temo Galoisova teorija. Na gimnaziji in poklicni kovinarski šoli učil matematiko, fiziko in računalništvo ter informatiko, dokumentaristiko in arhivistiko. Dolgoletni mentor šahovskega, fotografskega, fizikalnega, računalniškega in<a \href{http://www2.arnes.si/48/sscrnomelj/astro.html}{ astronomskega} krožka. Absolvent 3. stopnje pedagoške fizike, v 90. letih član skupine za prenovo gimnazijske fizike, avtor programske opreme za merilno krmilni vmesnik, soavtor učbenikov za gimnazijo Fizika-Mehanika in Fizika-Elektrika. Mentor trinajstim raziskovalnim nalogam v okviru Gibanja Znanost mladini ter trem raziskovalnim nalogam v okviru Krkinih nagrad in številnim tekmovalcem iz logike, matematike, fizike in računalništva. Mentor \href{http://www2.arnes.si/48/ssnmcrnom5/sola/}{2. spletne strani šole}, pobudnik in od 2007 do 2010 urednik spletnih učilnic Srednje šole Črnomelj. Pobudnik šolske Facebook strani. Več najdete na njegovi \href{http://vincenc.petruna.com/}{spletni strani.}