Uvod v teorijo iger(1)

Uvod

Za uvod prosto po Jamniku nekaj definicij:

Igra je zbirka pravil in dogovorov, po katerih se morajo ravnati udeleženci. Označujemo jo s črko \Gamma.

Igre delimo na nakljućne in strateške. Tu obravnavamo samo strateške igre.

Realizacija igre je partija.

Udeleženci igre so igralci. Označujemo jih s P_1, P_2, itd.

Igra poteka tako, da v določenih fazah igralci izbirajo iz neke množice ukrepov tistega, za katerega sodijo, da je zanje v dani fazi igre najugodnejši. Ta ukrep kje izbira igralca, faza pa poteza.

Če imamo n igralcev, izid igre popišemo z n-terico števil

Števila didi so lahko pozitivna ali negativna. Če dobiček nekaterih izvira samo iz izgub drugih, velja

Taka igra je igra z vsoto 0 ali antagonistična igra. Sicer je igra neantagonistična.

Matrične igre

Zahtevi “brez informacije” igralca ustrežeta tako, da izbirata hkrati ali loćeno drug od drugega. Naj igralecP1 izbira med (1,2,…n)izbirami,

izbi(1,2,…,m
izbirami, P2 pa med (1,2,…,n) izbirami. Dobiček, če prvi igralec izbere iii[Math Processing Error][Math Processing Error]ii, drugi pa j, bomo opisali z dij To je torej plačilo, ki ga mora igralec P2 plačati igralcuP1P1PPredgledni zapišemo dobičke v plačilni matriki

*** QuickLaTeX cannot compile formula:
\[D=\begin{Vmatrix }d{11} &d_{12}\dots d_{1n}\\  d{21} &d_{22}\dots d_{2n}\\  d{m1} &d_{m2}\dots d_{mn} \end{Vmatrix}\]

*** Error message:
Environment Vmatrix  undefined.
leading text: \[D=\begin{Vmatrix }

*** QuickLaTeX cannot compile formula:
\[D=\begin{Vmatrix }d{11} &d_{12}\dots d_{1n}\\  d{21} &d_{22}\dots d_{2n}\\  d{m1} &d_{m2}\dots d_{mn} \end{Vmatrix}\]

*** Error message:
Environment Vmatrix  undefined.
leading text: \[D=\begin{Vmatrix }

/

Ta vnos je objavil Vinc v Razno. Dodaj zaznamek do trajne povezave .

O Vinc

Končal gimnazijo v Črnomlju 1971, pričel honorarno poučevati na tej gimnaziji v šol.letu 1973/74, se v šol. letu 1976/77 zaposlil kot učitelj matematike, leta 1978 diplomiral iz pedagoške matematike pri dr. Niku Prijatelju s temo Galoisova teorija. Na gimnaziji in poklicni kovinarski šoli učil matematiko, fiziko in računalništvo ter informatiko, dokumentaristiko in arhivistiko. Dolgoletni mentor šahovskega, fotografskega, fizikalnega, računalniškega in<a \href{http://www2.arnes.si/48/sscrnomelj/astro.html}{ astronomskega} krožka. Absolvent 3. stopnje pedagoške fizike, v 90. letih član skupine za prenovo gimnazijske fizike, avtor programske opreme za merilno krmilni vmesnik, soavtor učbenikov za gimnazijo Fizika-Mehanika in Fizika-Elektrika. Mentor trinajstim raziskovalnim nalogam v okviru Gibanja Znanost mladini ter trem raziskovalnim nalogam v okviru Krkinih nagrad in številnim tekmovalcem iz logike, matematike, fizike in računalništva. Mentor \href{http://www2.arnes.si/48/ssnmcrnom5/sola/}{2. spletne strani šole}, pobudnik in od 2007 do 2010 urednik spletnih učilnic Srednje šole Črnomelj. Pobudnik šolske Facebook strani. Več najdete na njegovi \href{http://vincenc.petruna.com/}{spletni strani.}

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

12.962 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress