Zrcaljenje točke preko krožnice

Imejmo Krožnico in točko A zunaj nje.  Poiščimo zrcalno sliko A’  točke glede na dano krožnico.

Ravnamo takole:

  1. Na krožnici izberemo poljubno točko D in narišemo polmer SD,
  2. Narišemo simetralo daljice AD,
  3. Narišemo tangento na krožnico v točki D,
  4. narišemo krožnico s središčem v presečišču S’ simetrale in tangente in polmerom S’A.
  5. Iskana točka A’ je presečišče daljice SA in nove krožnice.