Vtičnik za QuickLaTeX

[latexpage]

Našel sem krasen vtičnik za $LaTeX$ v WordPressu, imenuje se QuickLatex, avtor Pavel Holoborodko.
Pri urejanju je treba edino v html načinu in oglatih oklepajih napisati ukaz latexpage. Več o tem pa na uradni strani vtičnika
To je test $x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

Spodnjo lepo grafiko pa dobimo preprosto z ukazom:

\begin{tikzpicture}
[+preamble]
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{compat=newest}
[/preamble]
\begin{axis}
\addplot3[surf,domain=-36:36,samples=40] {(cos(20*sqrt(x*x+y*y))/(1+0.1*sqrt(x*x+y*y)))};
\end{axis}
\end{tikzpicture}

\begin{tikzpicture}
[+preamble]
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{compat=newest}
[/preamble]
\begin{axis}
\addplot3[surf,domain=-36:36,samples=40] {(cos(15*sqrt(x*x+y*y))/(1+0.5*sqrt(x*x+y*y)))};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
Pa še nekaj za Andreja.
Koda

\[f(x)=\begin{cases}
\frac{1}{2},&x=\frac{1}{n}\wedge n\in \cal{N}\\
\frac{1}{n+1},& \text{sicer}
\end{cases}\]

nam da

\[f(x)=\begin{cases}
\frac{1}{2},&x=\frac{1}{n}\wedge n\in \cal{N}\\
\frac{1}{n+1},& \text{sicer}
\end{cases}\]

Ta vnos je objavil Vinc v Programiranje. Dodaj zaznamek do trajne povezave .

O Vinc

Končal gimnazijo v Črnomlju 1971, pričel honorarno poučevati na tej gimnaziji v šol.letu 1973/74, se v šol. letu 1976/77 zaposlil kot učitelj matematike, leta 1978 diplomiral iz pedagoške matematike pri dr. Niku Prijatelju s temo Galoisova teorija. Na gimnaziji in poklicni kovinarski šoli učil matematiko, fiziko in računalništvo ter informatiko, dokumentaristiko in arhivistiko. Dolgoletni mentor šahovskega, fotografskega, fizikalnega, računalniškega in<a \href{http://www2.arnes.si/48/sscrnomelj/astro.html}{ astronomskega} krožka. Absolvent 3. stopnje pedagoške fizike, v 90. letih član skupine za prenovo gimnazijske fizike, avtor programske opreme za merilno krmilni vmesnik, soavtor učbenikov za gimnazijo Fizika-Mehanika in Fizika-Elektrika. Mentor trinajstim raziskovalnim nalogam v okviru Gibanja Znanost mladini ter trem raziskovalnim nalogam v okviru Krkinih nagrad in številnim tekmovalcem iz logike, matematike, fizike in računalništva. Mentor \href{http://www2.arnes.si/48/ssnmcrnom5/sola/}{2. spletne strani šole}, pobudnik in od 2007 do 2010 urednik spletnih učilnic Srednje šole Črnomelj. Pobudnik šolske Facebook strani. Več najdete na njegovi \href{http://vincenc.petruna.com/}{spletni strani.}