Nostalgija(2)

Zadnjič sem pisal o tem, kako je Logo kakor feniks ponovno vstal iz pepela, tokrat v preobleki Pythonove želvje grafike. Nekaj preprostih ukazov , pa vam program lahko riše lepe krivulje. Grafika pa lahko postane nekaj posebnega, če pri njenem nastajanju uporabite rekurzijo – programerski prijem, s katerim velik problem razdelite na identične, a nekoliko manjše probleme. Seveda se to da narediti samo pri posebnih problemih. Včasih smo občudovali Hilbertove krivulje, krivulje Sierpinskega, hanojske stolpiče, celo permutacije se dajo programirati rekurzivno. A tokrat (pogled skozi okno pove, da še vedno sneži) si oglejmo Kochovo snežinko.

Koda je naslednja:

#Kochova snežinka, V.Petruna feb.2013
from Tkinter import *
import math
import turtle
a=80
def koch(x,stopnja):
  if stopnja<1:
    turtle.forward(x)
  else:
    koch(x/3,stopnja-1)
    turtle.left(60)
    koch(x/3,stopnja-1)
    turtle.right(120)
    koch(x/3,stopnja-1)    
    turtle.left(60)
    koch(x/3,stopnja-1)
turtle.heading()
turtle.penup()
turtle.setpos(-600,0)
turtle.pendown()
for n in range(5):  
  for i in range(3):    
    koch(243,n)
    turtle.right(120)
  turtle.penup()
  turtle.forward(243)
  turtle.pendown()
mainloop()

Dolžina 243 ni izbrana naključno, saj je to 3^5. Tako se izognemo napaki zaradi necelega deljenja. Program nam ustvari naslednjo risbico

Vtičnik za QuickLaTeX

Našel sem krasen vtičnik za LaTeX v WordPressu, imenuje se QuickLatex, avtor Pavel Holoborodko.
Pri urejanju je treba edino v html načinu in oglatih oklepajih napisati ukaz latexpage. Več o tem pa na uradni strani vtičnika
To je test x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}

Spodnjo lepo grafiko pa dobimo preprosto z ukazom:

Rendered by QuickLaTeX.com

Rendered by QuickLaTeX.com

Pa še nekaj za Andreja.
Koda

    \[f(x)=\begin{cases} \frac{1}{2},&x=\frac{1}{n}\wedge n\in \cal{N}\\ \frac{1}{n+1},& \text{sicer} \end{cases}\]

nam da

    \[f(x)=\begin{cases} \frac{1}{2},&x=\frac{1}{n}\wedge n\in \cal{N}\\ \frac{1}{n+1},& \text{sicer} \end{cases}\]