TkiZ(2)

Koda

\begin{tikzpicture}[scale=1]
\begin{tikzpicture}[]
\foreach \z in {3,2,1,0}
{
\foreach \x in {2,4,6,8,10}
\foreach \y in {2,4,6,8,10}
\draw [fill=red,opacity=1](\x+\z,\y+\z) circle(1cm);
\foreach \x in {3,5,7,9}
\foreach \y in {3,5,7,9}
\draw [fill=blue](\x,\y) circle(0.41cm);
}
\end{tikzpicture}

pa nam da naslednjo grafiko

TikZ (1)

Zadnji teden se precej ukvarjam s profesionalno grafiko  TikZ, ki se lahko uporablja npr. z LaTeXom in podobnimi programi.  Program za Ubuntu je KTikZ, za Okna pa QTikZ.  V levo okno program pišemo kodo, v desnem pa se nam (samodejno) kaže grafika, ki jo lahko uporabimo v besedilu ali samostojno, saj ima izvoz v najpomembnejše formate. Kako se kaj piše, pa zvemo, če v googla vpišemo “ktikz manul” in za začetek morda dodamo  besedo “minimal”, nazadnje pa ne spregledamo tistega za verzijo 2.10 z nekaj čez 700 stranmi, pretežno risbami.

Tako nam recimo koda:

\begin{tikzpicture}[rotate=18,scale=0.8]
%V.Petruna,junij 2012, n-kotnik z nastavljivim n-jem in velikostjo
\foreach \r in {5}
{
\foreach \n in {15}
{
\foreach \x in {1,2,...,\n}
{
\draw [cyan] ({\r*cos(360*(\x-1)/ \n)}, {\r*sin(360*(\x-1)/ \n)})-- ({\r*cos(360*\x / \n)}, {\r*sin(360*\x/ \n)});
\foreach \y  in {1,2,...,\n}
\draw [cyan,ultra thin] ({\r*cos(360*(\x-1)/ \n)}, {\r*sin(360*(\x-1)/ \n)})-- ({\r*cos(360*\y / \n)}, {\r*sin(360*\y/ \n)});
}
}
}
\end{tikzpicture}

da naslednjo prisrčno grafiko


in s to kodo imamo rešeno risanje pravilnih n- kotnikov enkrat za vselej.